Jaarrekening en publicatiestukken

Eenmanszaak/ Vennootschap onder firma (VOF)

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van je bedrijf. Zij bestaat wettelijk uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting op beide.

Heb je een eenmanszaak of een VOF, dan ben je niet verplicht om een uitgebreide jaarrekening op te laten stellen. Je kunt dan volstaan met een beknopt cijfer-overzicht welke verwerkt dient te worden in je aangifte inkomstenbelasting.

Soms vragen derden een jaarrekening van je, zoals bij de aanvraag voor een financiering. Dan kunnen wij altijd achteraf nog een jaarrekening voor je opstellen.

Besloten vennootschap (B.V.)

Heb je een B.V., dan moeten we in ieder geval een beknopte jaarrekening opstellen omdat we die voor je moeten deponeren bij de Kamer van Koophandel. Veel ondernemers kiezen ervoor dan gelijk een uitgebreide jaarrekening te ontvangen.