Beleg jij ook in crypto-valuta? Lees hier hoe je ze opneemt in je aangifte.

31 januari 2021 in Tips

Belastingheffing over cryptocurrency

Handel in cryptocurrency zoals bitcoin, komt steeds vaker voor. Doe jij dit ook en verdien je er geld aan? Meld jouw winst altijd aan de Belastingdienst.

Aangifte

De belastingheffing over cryptocurrency gaat via de aangifte inkomstenbelasting. Je geeft de stand van je vermogen aan per 1 januari (00:00:00 uur) inclusief de cryptokoers. Er zijn (nog) geen voorschriften over welke cryptokoers je van welk handelsplatform toepast. In de praktijk neem je de koers van het handelsplatform waar de cryptocurrency staan of vandaan komen. Koersschommelingen in de rest van het jaar maken niets meer uit. Zelfs niet als de koers op 2 januari al enorm stijgt of daalt.

Boxen

Vermogen wordt normaal gesproken belast in box 3 (inkomsten uit vermogen). Maar, als je actief werkt aan de groei van je vermogen, kan belastingheffing ook in box 1. Dan is sprake van meer dan normaal vermogensbeheer. Het precieze omslagpunt valt niet aan te geven. Dat hangt af van een combinatie van kennis en ervaring, bestede (eigen) tijd en aangeschafte hulpmiddelen.

Elke combinatie van deze drie factoren kan in theorie zorgen voor een verschuiving van vermogen van box 3 naar box 1. De belastingheffing op vermogen in box 3 ligt fors lager dan box 1. In box 1 wordt het werkelijke rendement tegen een tarief tot 49,50% belast.

Van box 3 naar box 1

In de volgende gevallen verschuift het vermogen van box 3 naar box 1:

  1. Is kennis bij het handelen in cryptocurrency niet meer dan een goed onderbouwde inschatting van algemeen bekende omstandigheden? Dan geldt box 3. Heb je bijzondere (voor)kennis bij het handelen zodat het onzekere gedeelte van de transactie wegvalt? Dan valt je winst in box 1.
  2. De handel in cryptocurrency is voor jou een dagbesteding. Jouw winst wordt dan zo goed als zeker belast in box 1.
  3. Je hebt IT-apparatuur aangeschaft en gebruikt die om cryptocurrency te ‘minen’. De vergoeding die je daarvoor krijgt, gaat naar box 1. De waarde van de cryptomunten zelf schuift terug naar box 3.
  4. Je beheert tegen vergoeding het vermogen of de IT-apparatuur voor anderen. Die inkomsten vallen in box 1.

Doe je een van de bovenstaande activiteiten voor je eigen bv? Dan wordt het resultaat belast met vennootschapsbelasting. Latere uitkeringen uit de bv zijn belast met aanmerkelijkbelangheffing (box 2).

Speculeren

Speculeren met cryptocurrency valt in beginsel in box 3. Ook als iemand anders het beheer over jouw vermogen voert. Er is één uitzondering. Is jouw vermogen ondergebracht bij een beheerder die van nog meer speculanten het beheer voert? En laat je geen toetreding van een nieuwe speculant of wijziging van de onderlinge verhoudingen toe? Dan wordt het samengebrachte vermogen behandeld als een vennootschap en belast met vennootschapsbelasting voor de gezamenlijke winst. Jouw zuivere winstdeel valt afhankelijk van jouw belang in de vennootschap in box 2 (meer dan 5% belang) en box 3 (minder dan 5% belang).

Opsporen

De basis van cryptocurrency is blockchaintechnologie. Een belangrijk kenmerk daarvan is dat alle transacties via die blockchain altijd en voor iedereen inzichtelijk zijn. De Belastingdienst kan dus van elke Nederlander zijn cryptocurrencyhistorie en -handelsactiviteit inzien. De Belastingdienst kan wat betreft cryptocurrency (vermogen of winst) dus 12 jaar – maar in ieder geval 5 jaar – terugkijken om alsnog belasting te heffen. De boete voor onjuist aangifte doen, kan flink oplopen. Tot 300% van de te betalen belasting per jaar.

Btw

Het Europese Hof van Justitie heeft besloten dat cryptocurrency zoals bitcoin betaalmiddelen zijn en dus niet belast met btw. Wel zijn er verschillende uitzonderingen. Probeer daarom op de hoogte te blijven zodra je transacties in cryptocurrency uitvoert.

Bron: Website Kamer van Koophandel