Corona – Crisismaatregelen voor de ondernemer

29 maart 2020 in Tips

Met deze mail willen wij van Zimpel Online u graag de weg wijzen naar het juiste loket voor het aanvragen van ondersteunende crisis-maatregelen voor de ondernemer. De regelingen wijzigen van dag tot dag, maar wij doen ons uiterste best om up-to-date te blijven en u zo goed mogelijk te blijven ondersteunen in deze zware tijd.


Ondernemers met personeel en omzetverlies van minimaal 20% (aan te vragen via UWV)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Heeft u werknemers en verwacht u een omzetverlies van minimaal 20%? Dan kunt u via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit is maximaal 90% van het totale fiscale loon, afhankelijk van het omzetverlies.
Voor deze regeling kunt u terecht bij het UWV.

https://ondernemersplein.kvk.nl/coronacrisis-now-noodmaatregel/


Zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis (aan te vragen bij uw woongemeente)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Met deze regeling kunnen zelfstandig ondernemers maximaal 1.500 euro netto per maand ontvangen. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert.
Voor deze regeling kunt u terecht bij de gemeente waar u woont.

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#overbruggingsregeling


Mkb-bedrijven, die door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies, schade lijden. (aan te vragen bij RVO) 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.
Voor deze regeling kunt u terecht bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19


Bijzonder uitstel van betaling belastingdienst 

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Dit betekent dat u uitstel kunt aanvragen nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen.
Voor deze regeling kunt u terecht bij de Belastingdienst.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen


Overige regelingen voor de ondernemer

Naast bovenstaande regelingen zijn er meer noodmaatregelen waar ondernemers gebruik van kunnen maken.

https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers/


Wij hopen dat u, uw familie en vrienden en uw eventuele medewerkers nog in goede gezondheid zijn en wij wensen u wijsheid en sterkte in deze moeilijke tijd. Schroomt u niet om contact met ons op te nemen in het geval u onze ondersteuning nodig heeft.

Het team van Zimpel Online